Формуляр за рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

    Прилагам следните документи
    касова бележка или фактурапротоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договоренотодруги документи, установяващи претенцията по основание и размер.